Get Adobe Flash player

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

"ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາ ແລະ

ລັກສະນະນຳໜ້າຂອງພັກ,

ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີ

ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ

ຢຶດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່

ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫຼັກການ,

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ປະເທດຊາດ ຕາມທິດຍືນຍົງ

ສູ່ຈູດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ

ຢ່າງໜັກແໜ້ນ"

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມ ເປີດຊອງທາບທາມລາຄາໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ

0011

ໃນເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຊອງເພຶ່ອທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄທຍະພອນ ສິງທອງ ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໃນນາມຮອງ

ປະມູນຈາກພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງມີບໍລິສັດສະເໜີລາຄາເຂົ້າມາປະມູນທາບທາມລາຄາ ມີ 5 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງ, ເພັດທະວີສຸກ ກໍ່ສ້າງ, ໄຊສົມພົງ ກໍ່ສ້າງ, ໜູຄຳ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ສົມປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ.

 

ຜ່ານການເປີດຊອງປະມູນທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ຮັບຮອງເອົາມູນຄ່າລາຄາທີ່ເປີດຊອງການປະມູນຂ້າງເທິງນີ້, ກອງປະຊຸມເຫັນດີມອບໃຫ້ກອງເລຂາ ກວດກາບັນດາເອກະສານພ້ອມລາຄາຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາຮອດເວລາ 11:00 ໂມງ ປນວັນດຽວກັນ.ໃນເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຊອງເພຶ່ອທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄທຍະພອນ ສິງທອງ ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໃນນາມຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍຄະນະຊີ້ນຳ ແລ ກອງເລຂາການປະມູນຈາກພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງມີບໍລິສັດສະເໜີລາຄາເຂົ້າມາປະມູນທາບທາມລາຄາ ມີ 5 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງ, ເພັດທະວີສຸກ ກໍ່ສ້າງ, ໄຊສົມພົງ ກໍ່ສ້າງ, ໜູຄຳ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ສົມປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ.

ຜ່ານການເປີດຊອງປະມູນທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ຮັບຮອງເອົາມູນຄ່າລາຄາທີ່ເປີດຊອງການປະມູນຂ້າງເທິງນີ້, ກອງປະຊຸມເຫັນດີມອບໃຫ້ກອງເລຂາ ກວດກາບັນດາເອກະສານພ້ອມລາຄາຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາຮອດເວລາ 11:00 ໂມງ ກໍ່ໄດ້ປິດໃນວັນດຽວກັນ.

 

ໃນເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຊອງເພຶ່ອທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄທຍະພອນ ສິງທອງ ຫົວໜ້າພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໃນນາມຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະມູນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບດ້ວຍຄະນະຊີ້ນຳ ແລ ກອງເລຂາການປະມູນຈາກພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງມີບໍລິສັດສະເໜີລາຄາເຂົ້າມາປະມູນທາບທາມລາຄາ ມີ 5 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງ, ເພັດທະວີສຸກ ກໍ່ສ້າງ, ໄຊສົມພົງ ກໍ່ສ້າງ, ໜູຄຳ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ສົມປະເສີດ ກໍ່ສ້າງ.

ຜ່ານການເປີດຊອງປະມູນທາບທາມລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການປະມູນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ຮັບຮອງເອົາມູນຄ່າລາຄາທີ່ເປີດຊອງການປະມູນຂ້າງເທິງນີ້, ກອງປະຊຸມເຫັນດີມອບໃຫ້ກອງເລຂາ ກວດກາບັນດາເອກະສານພ້ອມລາຄາຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາຮອດເວລາ 11:00 ໂມງ ກໍ່ໄດ້ປິດໃນວັນດຽວກັນ.

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

October 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ແຜນທີ່

ຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊ

095922
ມື້ນີ
ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດຜ່ານມາ
ເດືອນນີ້
ເດືອນຜ່ານມາ
ລວມທັງໝົດ
116
129
381
94351
2690
2467
95922

            ສະຫງວນລິຂະສິດ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໂທ: 051 251366, ແຟັກ: 051 251366